سخنرانی حسن روحانی، رئیس جمهور کشورمان در دومین کنفرانس روسای مجالس ایران، پاکستان، ترکیه، چین، روسیه و افغانستان(چالش‌های تروریسم و ارتباطات درون منطقه‌ای) برای مقابله با تروریسم در تهران آغاز شد.

اخبار تکمیلی متعاقبا منتشر می گردد.