رضا مهاجری در نشست خبری بعد از بازی تیم‌های ماشین‌سازی تبریز و پدیدهصحبت‌هایی انجام داد که گزیده‌ای از آن را در ادامه می‌خوانید: 

*درباره پراهیچ و شکایت از پدیده هم گفتند که من این کارها را کردم. ۷ سال است مربی هستم و از این بی اخلاقی‌ها نکردم و  امروز ۲۰ هزار نفر من را تشویق کردند. 

*به بازیکنان و مربیان پدیده خسته نباشید گفتم اما اتفاقاتی افتاد که از دست من خارج است. در این مدت آیا کسی از من بی‌اخلاقی دیده است؟ 

*زمانی که به تراکتورسازی رفتم یک بازیکن از پدیده به آنجا نبردم. پس از آن بازیکن و مدیر برنامه‌اش به من زنگ زد گفت تو بی‌معرفتی که ما را به تراکتورسازی نبردی اما گفتم این اعتقاد من است که تیم شهرم را تضعیف نکنم.

*مرادمند و صادقی به درد تراکتورسازی می‌خوردند، اما از این کار‌ها نکردم و نمی‌خواستم تیم شهرم تضغیف شود.

*خوشحالم مقابل بهترین تیم ایران نتیجه گرفتم اما به خاطر نتیجه گرفتن پدیده ناراحت نمی‌شوم.

*در این ۲۵ سالی که در فوتبال مشهد بودم این جو را ندیده بودم. 

*بازی امروز نه حساس بود نه مهم! امتیاز گرفتن از این پدیده افتخار است. 

*حق کشی برای ماست. در بازی با پرسپولیس مگر حق ما را نخوردند؟

*کنعانی زادگان قرار نبود با ونزوئلا بازی کند. او باید استراحت می کرد. مجید حسینی آسیب دید و او مجبور بود بازی کند. 

*اگر داریوش شجاعیان برگردد استقبال می کنیم.