همزمان با توافق اعضای اوپک مبنی بر کاهش تولید، قیمت نفت جهانی پنج درصد افزایش پیدا کرد.

یک منبع نزدیک به اوپک اعلام کرد که این سازمان تولیدش را نزدیک به ۸۰۰ هزار بشکه در روز کاهش خواهد داد.