بر اساس اطلاعات موجود، محصولات برقی، الکترونیکی و مخابراتی با ۱.۳۵۳ میلیون یورو و ماشین آلات، تجهیزات و قطعات خودروسازان با ۱.۲۰۵ میلیون یورو در رتبه های اول و دوم تامین ارز سامانه نیما قرار دارند.

سایر گروه‌های کالای وارداتی به شرح زیر از محل ارز حاصل از صادرات در نیما تامین ارز شده است:

- لاستیک، پلاستیک و مواد و محصولات شیمیایی و سلولزی۱.۱۳۲ میلیون یورو

- تجهیزات حمل و نقل ٦٧٧ میلیون یورو

- صنایع معدنی ٤٣٥ میلیون یورو

- کشاورزی ٢٥٣ میلیون یورو

- محصولات غذایی، آشامیدنی و دخانی٢٥٤ میلیون یورو

- پتروشیمی و گاز مایع ١٧٩ میلیون یورو

- محصولات فلزی و لوازم خانگی ١٢٩ میلیون یورو

- مواد معدنی١٣٨ میلیون یورو

- نساجی، چرم و پوشاک ١١٣ میلیون یورو

- سایر موارد ٩٦٦ میلیون یورو

گفتنی است این میزان ارز، صرفاً تامین ارز از طریق سامانه نیما بوده است.