دانشمندان در تلاشند تا با استفاده از پرتوهای لیزر، صدا تولید کنند و ارتش آمریکا قصد دارد با توسعه این فناوری، بتواند صدا‌هایی را در گوش اهداف انسانی که کیلومتر‌ها دورتر هستند طنین اندازد.