در پیام سیدعمار حکیم آمده است: انفجار تروریستی در شهر چابهار را که شماری بی‌گناه در آن قربانی شدند را شدیداً محکوم می‌کنیم. ضمن اعلام همبستگی با رهبری و حکومت و ملت ایران به‌خصوص آسیب‌دیدگان این حادثه، بار دیگر بر موضع ثابت و تغییرناپذیر خود در مخالفت با هرگونه خشونت و تروریسم تاریک‌اندیش تأکید می‌کنیم.

همچنین بار دیگر تأکید می‌کنیم که کشورهای منطقه باید برای در نطفه خفه کردن نقشه‌های خون‌بار دست به دست هم دهند.