احسان حدادی دارنده مدال نقره المپیک لندن با اتفاقی عجیب و شگفت انگیز روبرو شده است.

ماموران کمیته بین المللی ضد دوپینگ در سفری که به تهران داشتند به صورت سر زده به منزل حدادی رفتند و اقدام به گرفتن آزمایش دوپینگ از این قهرمانی ملی کرده‌اند.

باید ببینیم واکنش کمیته ملی المپیک و فدراسیون دو و میدانی در مورد این اتفاق چیست و چه وضعی در قبال آن خواهند داشت.