زمین لرزه ای دقایقی پیش شهر بندرعباس را لرزاند. شدت این زمین لرزه ای به گونه ای بگونه ای بود که مردم سراسیمه به بیرون از منازل رفتند.

گزارش اولیه

استان هرمزگان ، بزرگی ۴.۳

تاریخ وقوع زلزله:

چهارشنبه، 14 آذر 1397 در 23:42:37

بزرگی زلزله: ۴.۳

نوع بزرگی: MN

موقعیت رومرکز زلزله: ۲۷.۳۱ شمالی و ۵۶.۲۹ شرقی

عمق: ۱۱ کیلومتر

عدم قطعیت مکانی: ۱.۷۴+/- کیلومتر در جهت شمالی - جنوبی

۱.۱۱+/-  کیلومتر  در جهت شرقی - غربی

منطقه: استان هرمزگان

فاصله‌ها:

13 کیلومتری بندرعباس، هرمزگان 

30 کیلومتری قلعه قاضی، هرمزگان 

32 کیلومتری جزیره هرمز، هرمزگان