سرهنگ کاووس محمدی معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی فارس گفت: قتل امام جمعه روستای قوام آباد خرامه صحت ندارد بلکه مقتول یک فرد عادی است.

وی تاکید کرد: این فرد در حال بازگشت از مسجد در روستای قوام آباد کربال خرامه هدف گلوله  قرار گرفت.

معاون اجتماعی پلیس فارس با اشاره به اینکه علت قتل در دست بررسی است، تاکید کرد: تحقیقات در خصوص شناسایی قاتل در حال انجام است.