کنفرانس سران تغییرات آب و هوایی ملل متحد با حضور شماری از روسای جمهور، معاونین، نخست وزیران، وزرا و مقامات ارشد کشور‌های عضو سازمان ملل متحد با شعار «تغییر با هم» با سخنان نخست وزیر فیجی رئیس قبلی کنفرانس در شهر کاتوویتس لهستان برگزار شد.