بیژن زنگنه درباره سفر بریان هوک، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران به وین و دیدار با برخی از کشورهای سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک اظهار کرد: اگر آقای هوک برای درخواست عضویت آمریکا در اوپک به وین آمده و به همین دلیل با اعضای اوپک ملاقات می کند این درخواست قابل بررسی است.

وی افزود: اما در غیر این صورت ایشان روش غیر حرفه ای، ناشیانه و مداخله جویا نه ای در پیش گرفته است. اوپک  سازمانی مستقل است و بخشی از وزارت انرژی امریکا نیست  که از واشنگتن دستور بگیرد.