ساخت مجتمع رزمال با زیر بنای بیش از ۲۰۰هزار متر مربع در ۲۵ طبقه از ۵ سال قبل آغاز شد و این مجتمع که کاربری تجاری، اداری، فرهنگی، ورزشی و خدماتی برای آن در نظر گرفته شده بود، مراحل پایانی ساخت را می گذراند.