عون در تماس های جداگانه با  سعد الحریری نخست وزیر مامور به تشکیل کابینه، نبیه بری رئیس پارلمان و ژنرال &#۳۹;ژوزف عون&#۳۹; فرمانده ارتش لبنان تحولات مرزهای جنوبی این کشور در پی حفاری های رژیم صهیونیستی در آنسوی مرز را بررسی کرد.

رژیم اشغالگر صهیونیستی، از بامداد امروز با ادعای اینکه قصد کشف و انهدام تونل های حفاری شده حزب الله را دارند، نیروهای خود را در طول ۷۹ کیلومتر مرز با لبنان به حالت آماده باش درآورد و ماشین آلات سنگین و بولدوزهای اسرائیلی در آنسوی مرزها مشغول کندن زمین ها هستند.

دو سالی می شود که صهیونیست ها از ترس نفوذ رزمندگان مقاومت در هرگونه جنگ احتمالی اقدام به ساخت دیوار حائل و حفر خندق هایی عمیق در طول مرز با لبنان کرده است؛ اقدامی که سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله آن را مرگ رویای اسرائیل بزرگ توصیف کرده بود.

ارتش رژیم صهیونیستی از صبح امروز با ۴ دستگاه عملیات حفاری را مقابل شهرک های &#۳۹;کفرکلا&#۳۹; و جاده مواصلاتی آن با شهرک مرزی &#۳۹;العدیسه&#۳۹; همچنان ادامه می دهد.