منوچهر مرادی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در اوکراین با همتای پاکستانی خود در این کشور در محل سفارت کشورمان دیدار کرد.

گفت‌وگو درباره روابط حسنه فیمابین و تاکید بر ضرورت همکاری و تعامل سفارت‌خانه‌های دو کشور از مهمترین محورهای ملاقات طرفین بود.