جلسه پارلمان عراق دقایقی پیش در حالی به تنش لفظی و سپس تشنج و بی نظمی کشیده شد که قرار بود ۸ وزیر باقیمانده از کابینه عادل عبدالمهدی نخست وزیر این کشور بویژه وزاری کشور و دفاع را انتخاب کند. 

اختلاف ائتلاف های پارلمانی بر سر نامزدهای پیشنهادی نخست وزیر، ابتدا برخی جلسات میان حزبی و همچنین سران ائتلاف ها با رئیس پارلمان را موجب شد اما بدلیل نرسیدن به توافق به درگیری در صحنه پارلمان کشیده شد. 

در دقایقی از این درگیری ها، برخی نمایندگان علیه یکدیگر و روسای احزاب شعار سر داده و یکدیگر را به ناتوانی و سهم خواهی از دولت متهم کردند. 

برخی نمایندگان نیز عبدالمهدی را متهم کردند که قدرت تصمیم گیری ندارد و تحت نفوذ برخی از سران احزاب است. 

برخی دیگر از نمایندگان پارلمان نیز با انتشار توییت هایی، سایر همکاران خود را به ناتوانی و فساد متهم کرده اند.

خبرها حاکی است در پی بروز این درگیری ها، عبدالمهدی نخست وزیر و وزرای پیشنهادی جلسه پارلمان را ترک کرده اند. 

گفته ها حاکی است قرار است جلسه رای اعتماد به وزیران پیشنهادی به پنجشنبه موکول شود.