تمرین استقلال از ساعت ۱۱:۳۰ در مجموعه صنایع دفاع برگزار شد.

در این تمرین آبی‌ها ۴مهمان ویژه از انجمن حمایت از کودکان و نوجوانان توان‌یاب داشتند.

الحاجی گرو، مهاجم نیجریه‌ای استقلال با لباس شخصی در تمرین حضار شد و به علت سرماخوردگی با سایر اعضای تیم تمرین نکرد.

بازیکنان استقلال ابتدا خود را گرم کردند و سپس به هندبال پرداختند.

پس از آن نیز در دو گروه به فوتبال بازی کردن پرداختند.

سجاد آقایی، هافک جوان استقلال به صورت اختصاصی با فیلیپ مربی بدنساز تمرین کرد.

 آرمین سهرابیان در این جلسه تمرینی به همراه فیزیوتراپیست به تمرین پرداخت.

 داریوش شجاعیان بعد از حضور در تمرین گروهی، در بخش پایانی تمرین به تمرینات اختصاصی مشغول شد.

فرشید باقری در این جلسه تمرینی به کارهای اختصاصی پرداخت و تست‌های نهایی روی این بازیکن روز چهارشنبه انجام می‌شود.

بعد از آیتم‌های تاکتیکی، بازیکنان استقلال در بخشی از زمین فوتبال درون تیمی انجام دادند.