اسپوتنیک گزارش داد، پترو پوروشنکو، رئیس جمهوری اوکراین اعلام کرد: ما دادخواستی درباره تنش اخیر با روسیه در تنگه کرچ به دادگاه بین‌المللی کیفری تنظیم کرده‌ایم.

چندی قبل روسیه اعلام کرد: سه کشتی اوکراینی را به دلیل ورودشان به آبهای ارضی روسیه و عدم توجه به درخواست‌های کشتی‌های روسی برای متوقف کردن مانورهای دریایی خطرناکشان توقیف کرد. تنش ها میان روسیه و اوکراین افزایش یافته است.

در مقابل اوکراین نیز بعد از این اتفاق اقدام به اعمال حکومت نظامی در برخی مناطق این کشور برای مدت ۳۰ روز کرد.