بر اساس گزارش مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی زلزله‌ای به بزرگی ۴.۱ در ساعت ۲۰ و ۴۶ دقیقه روز دوشنبه ۱۲ آذرماه ۱۳۹۷ در مختصات ۳۲.۸۵ عرض و ۴۹.۸۷ طول جغرافیایی در عمق ۱۰ کیلومتری در داخل گستره استان اصفهان رخ داد. رومرکز این زلزله در فاصله ۲۵ کیلومتری فریدون شهر اصفهان و ۲۸ کیلومتری افوس واقع است. محدوده رومرکز زلزله، ارتفاعات و میان ارتفاعات سمت غربی اصفهان و در ایالت لرزه زمین ساختی زاگرس قرار  دارد.

رشته گسل‌های کمابیش موازی در این محدوده پراکندگی دارند. رومرکز زلزله با مسیر عبوری گسل اصلی "رورانده زاگرس" مطابقت داشته و در شرق گسل اصلی جوان زاگرس (قطعه اردل) قرار دارد.

موقعیت رومرکز و گسل‌های اطراف نشان داده شده است

 مراکز جمعیتی شهری در شرق و شمال‌شرقی رومرکز شامل فریدونشهر، "افوس"، "برف انبار" و "بویین و میاندشت" قرار دارد و روستاهای مجاور رومرکز مانند "مصیر" و "تبر" دارای لرزه‌خیزی گستره‌ای هستند که این امر معرف نرخ بالاتر لرزه‌خیزی در نواحی غربی‌تر استان اصفهان است. مجاورت این ناحیه با گسله‌های عمده و لرزه‌زای زاگرس لرزه خیزی این منطقه قابل توجیه است. بعد از رخداد زمین لرزه ۴.۱ در غرب فریدونشهر، دو پس لرزه خفیف در منطقه رخ داده است.

پیشتر در حوالی شهر اردل زلزله‌ای به بزرگی ۴.۶ در ساعت ۶ و ۱۲ دقیقه روز ۱۰ مهرماه سال جاری در استان چهارمحال و بختیاری و در فاصله ۳.۸ کیلومتر شمال غرب شهر اردل این استان رخ داده بود. عمق کانونی این زلزله بنا بر گزارش مرکز لرزه‌نگاری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران ۱۰ کیلومتر بوده است.

زمین‌لرزه‌های ۱۲ سال اخیر اطراف زلزله ۴.۱ فریدونشهر

تعداد رخداد زلزله در این منطقه در عمق‌های زیر ۱۰ کیلومتر قابل ملاحظه است. زلزله‌های رخ داده در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ و ۲۰۱۸ اهمیت زیادی به لحاظ تعداد و بزرگا دارد و این زلزله‌ها در عمق حدود ۱۰ کیلومتر رخ داده است.

عمق رخداد زلزله برحسب زمان

در سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۵ به دلیل زلزله‌های با بزرگای ۵.۱ و ۵.۳ تعداد رخداد به صورت قابل ملاحظه‌ای افزایش یافت.

بزرگا بر حسب زمان