عباس‌علی کدخدایی سخن‌گوی شورای نگهبان قانون اساسی در صفحه توئیتر خود نوشت: قانون اساسی سند وفاق ملی و هویت جمعی ماست. همه منافع ملی ما در قانون اساسی متبلور شده و با قانون اساسی هیچ بن‌بستی نداریم. اگر میخواهیم منافع کوتاه‌مدت و بلندمدت همه مردم محقق شود، پایبندی به قانون اساسی شرط اول است.