عمانوئل ناخشون، سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل در مصاحبه با اسپوتنیک گفت که "عادی سازی روابط میان اسرائیل و کشورهای منطقه برای تمامی طرف‌ها مفید خواهد بود. ما نیازمند ایجاد چالش‌های مشترکی هستیم که مرتبط با ایران نیستند، همچون  مقابله با گرمایش زمین و مشکل آب در منطقه. اسرائیل می‌تواند نقش مهم و مفیدی را در این زمینه نیز ایفا کند".

وی تصریح کرد: عادی سازی این امکان را به اسرائیل می‌دهد تا در حل تعدادی از مشکلات دیگر مشارکت داشته باشد.

سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل عنوان داشت: ما بخشی از منطقه هستیم و متاسفانه، طی سال‌های مدیدی ما مورد پذیرش و تعامل واقع نشدیم و در حال حاضر پذیرش ما را آغاز کرده‌اند. ما روند صلحی با اردن و مصر داریم و ما تصمیم داریم که روابطی را با کشورهای دیگری در منطقه آغاز کنیم.