برگزاری الکترونیک انتخابات هیئت نظارت بر مطبوعات که با رقابتی تنگاتنگ و فشرده بین دو نامزد اصلی برگزارشد، مورد توجه بسیاری از اهالی رسانه قرار گرفت.

در همین ارتباط، علی معزی، دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت توییت کرد: «انتخاب دکتر انتظامی به‌عنوان نماینده مدیران مسوول مطبوعات در هیئت نظارت، قطعا اتفاق فرخنده‌ای است؛ اما فکر می‌کنم اتفاق فرخنده‌تر: تجربه مجدد، موفق و بدون مشکل رای‌گیری شفاف به صورت الکترونیک باشد، آنهم در یک رقابت جدی و فشرده که می‌تواند الگوی مناسبی برای انتخابات و تجربه‌های بزرگتر باشد.»