العهد گزارش داد، علی عبدالکریم سفیر سوریه در لبنان گفت: گروههای تکفیری سلاح مستقیم برای رژیم صهیونیستی بودند. سوریه پیروزی بزرگی بر طرح خطرناک رژیم صهیونیستی به دست آورد.

وی افزود: باید روند پیروزی ها را تکمیل کنیم.

سفیر سوریه در لبنان ضمن تاکید بر تاثیرات متقابل امنیتی لبنان و سوریه بر یکدیگر، بیان کرد: امنیت لبنان به مثابه امنیت سوریه است و برعکس آن نیز صادق است.