اخیرا نیویورک تایمز نگاهی  داشته به شرایط کارمندان رنگین پوست تسلا و نتیجه گرفته که اساسا فرقی نمی کند در تسلا کار کنید یا گوگل و در نهایت به عنوان یک رنگین پوست قربانی فشارهای نژادپرستی خواهید بود.

این گزارش از خلال مصاحبه با بیش از ۲۰ کارگر به این نتیجه گیری رسیده است. کارگرانی که برخی از آنان گفته اند از ترس رفتارهای نژادپرستانه حاضر به شکایت کردن نیستند.

یکی از این کارمندان با نام مستعار دیاز، که آمریکایی آفریقایی است می گوید: کافیست گشتی در کارخانه تسلا بزنید تا به عنوان یک سیاهپوست عباراتی مثل "هی پسر سیاه" را بشنوید. این اتهامات باعث شده که تسلا به سرعت واکنش نشان داده و بیانیه منتشر کند. تسلا در این بیانیه می گوید؛

"تسلا مخالف تمامی انواع تبعیض،از  آزار و اذیت جسمی تا رفتارهای ناعادلانه است و ما در تلاش برای ارائه یک محیط کار قابل احترام برای همه کارکنان هستیم و برای جلوگیری از رفتارهای منفی به سرعت وارد غمل می شویم."

یش از این و طی سال گذشته نیز، سه کارمند سابق تسلا، پرونده ای را منتشر کردند که جزئیات آن در مورد سوءاستفاده های نژادپرستانه و توهین های مختلف می شد. این در حالی بود که آن بار نیز تسلا از اساس همه اتهامات را رد کرد.

این شرکت در بیانیه جدید  خود اظهار داشت: "هنگامی که به ما اطلاع می شود که کسی به  استانداردهای ما توجه نمی کند ما به سرعت واکنش نشان می دهیم."