وی با بیان اینکه حقوق اساسی آمده تا چهارچوب قدرت را تعیین کند، خاطرنشان کرد: در دنیا می‌بینیم قدرت بدون چار چوب است و باعث ایجاد خرابی می‌شود. تبدیل قدرت به اقتدار مهم‌ترین کارکرد حقوق اساسی است.

معاون حقوقی رئیس جمهور افزود: قانون اساسی مهمترین نقش در کشور را داراست. قانون اساسی قدرت را درون نهاد ها و با ساختار تعریف می‌کند. قدرت را تقسیم کرده و برای هر کسی حدود و نظارت معین می‌کند. قانون اساسی حدود صلاحیت هرنهاد و مجموعی از هنجارهای نهاد ها را تعیین می‌کند.

جنیدی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: من قصد بحث سیاسی ندارم و از لحاظ کارشناسی مطرح می‌کنم که چندی پیش گفته شده بود که مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام باید مدت‌دار باشد؟ این نهاد وضع کننده قانون است یا آن را مانند شورای نگهبان باید تعریف کرد؟ مجمع در اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان تصمیم می‌گیرد. کارکرد آن مانند شورای نگهبان است؟ کار مجمع، تایید یا رد مصوبات مجلس است یا دخالت در وضع دارد؟ این سوال مطرح است. من می‌گویم قوه مقننه فقط از طریق مجلس انجام می‌شود. این سوالات را باید علمی دید و نه سیاسی. حقوق اساسی، حقوق است و من قصد بحث سیاسی و نگاه سیاسی به آن ندارم.