مراسم توپ طلا امشب ساعت ۲۰:۳۰ به وقت تهران آغاز خواهد شد و آخرین جایزه فردی فوتبال سال، برنده خود را خواهد شناخت. این جایزه که توسط روزنامه فرانس فوتبال به بهترین بازیکن سال تقدیم می شود، امشب تنها جایزه مراسم نخواهد بود. از امشب جایزه جدیدی توسط فرانس فوتبال وارد مراسم توپ طلا خواهد شد.

جایزه کوپا، پیشنهاد جدید فرانس فوتبال است. جایزه ای که به بهترین بازیکن زیر ۲۱ سال فوتبال جهان تقدیم خواهد شد. برنده این جایزه توسط برندگان سابق توپ طلا انتخاب می شود و نظر آنان به طور مستقیم در کسب این جایزه تاثیرگذار است. بسیاری معتقدند شانس کیلیان ام باپه برای کسب این جایزه بیشتر از هر بازیکن دیگری است.