فرهاد دژپسند امروز (دوشنبه) در همایش روز حسابداری در وزارت اقتصاد با بیان اینکه دنیای حسابداری متفاوت از فضای کلی اقتصاد است، به ظرفیت بالای این حوزه در حکمرانی خوب اشاره و اظهار کرد: نمی‌توانیم از حکمرانی خوب سخن بگوییم اما از شفافیت سخن نگوییم. همچنین نمی‌توانیم از شفافیت سخن بگوییم اما از استانداردهای حسابداری سخن نگوییم.

دژپسند حسابداری را یکی از ستون‌های اصلی حکمرانی خوب ارزیابی کرد و گفت: بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد یکی از خواسته‌های وزارت اقتصاد است که حسابداری تعهدی یکی از ارکان تحقق این مساله است.

او با اشاره به سازوکار فعالیت‌های سازمان امور مالیاتی اظهار کرد: زمانی که یک گروه حسابداری با کارفرمایی کار می کند معمولا تلاش می کند تا رضایت او را به دست بیاورد. اما امروز زمینه این انتقاد هم دیگر بسته شده است چرا که حالا سازمان امور مالیاتی یک قرارداد می بندد  و حسابداران تنها به نمایندگی از سازمان امور مالیاتی کارهایشان را انجام می دهند.

او با تاکید بر اینکه وزارت اقتصاد مگر در موارد خاص نباید درگیر حسابرسی شود اظهار کرد: اصل بر این است که حسابرسان باید مستقل عمل کنند. برای ایجاد ارتباط با حسابرسان باید بر اصول شفافیت تاکید شود تا بتوانیم از ناکارآمدی ها فاصله بگیریم.