دکتر "محمدمهدی زاهدی" گفت‌: با توجه به اینکه برای طرح استیضاح وزیر به امضای حداقل ۱۰ نفر از نمایندگان نیاز است لذا مطمئنا از این لیست امضاکنندگان ۱۰ نفر باقی خواهند ماند، بنابراین طرح استیضاح وزیر علوم حتمی است.

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی به دلایل استیضاح وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اشاره و اظهار کرد: ضعف مدیریت در سطح کلان در دانشگاه‌های مطرح کشور، مباحث بودجه‌ای از جمله بودجه پژوهشی، بودجه تجهیزات و ...، درست اجرا نشدن برنامه آمایش سرزمینی در حوزه آموزش عالی از مهم‌ترین دلایل طرح استیضاح وزیر علوم هستند.

وی در خصوص رتبه‌بندی معلمان نیز به ایسنا گفت: عصر دیروز ۱۱ آذرماه در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در این خصوص جلسه‌ای برگزار و مقرر شد دستور رتبه‌بندی معلمان به هیات دولت ارسال شود اما دولت در حال حاضر بودجه را در اولویت کارهای خود قرار داده است.

زاهدی اضافه کرد: حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان در بودجه سال آینده برای اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان از سوی دولت پیش‌بینی شده که ما معتقدیم این بودجه برای اجرایی شدن این طرح بسیار کم بوده و امیدواریم قبل از آنکه لایحه بودجه به مجلس ارائه شود، این بودجه افزایش یابد.