وزارت صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه ای به علی اکبرشامانی، مدیرکل دفتر صادرات گمرک خبر از آزاد شدن صادرات گوشت مرغ اعم از گرم، سرد و منجمد و احشاء آن داد. 

این درحالی است که تنها ۴ روز قبل وزارت صنعت، معدن و تجارت به گمرک اعلام کرده بود که صادرات این محصول درکنار  ۶ کالای مصرفی دیگر، ممنوع است.

دلیل احتمالی این تصمیم وزارت صنعت

بنابراین گزارش، بعد از افزایش قیمت هرکیلوگرم مرغ در بازار به حدود ۱۱۶۰۰ تومان که ۳۱۷۵ نیز بالاتر از آخرین نرخ مصوب تنظیم بازار است،  وزارت صنعت، معدن و تجارت ابتدا با ارسال نامه‌ای به‌گمرکات کشور، صادرات این محصول را ممنوع کرد، اما بنابردلایلی که هنوز اعلام نشده است، صادرات این محصول به فاصله ۴ روز از اعلام ممنوعیت لغو شد.

 

رفع ممنوعیت صادرات مرغ

ستاد تنظیم بازار در جلسه اخیر خود نرخ سقف مصوب جدید هر کیلوگرم مرغ را ۹۸۰۰ تومان دانست اما این نرخ توسط مرغداران مورد قبول قرار نگرفت و فشار زیادی از تولیدکنندگان این بخش برای افزایش قیمت این محصول آوردند.

ملاک صادرات یا لغو صادرات مرغ، قیمت داخلی این محصول است به طوریکه دولت زمانیکه تصمیم به آزاد سازی صادرات این محصول گرفت اعلام کرد در صورتیکه این آزادی منجربه صادرات بیش از اندازه و گرانی در بازار شود این صادرات متوقف می‌شود.