حسن بیادی درباره استیضاح دکتر ظریف وزیر امورخارجه گفت: جامعه خواستار استیضاح سه قوه است نه ظریف فلذا سوال از رئیس جمهور و امثال این استیضاح ردّ کم کنی و گول زدن مردم است، چون موفق عمل نکردند و به خاطر همین درگیری‌هاست  که، مبتلا به بی تدبیری و صعف در اداره کشور شده‌اند در نتیجه این مسئله لاینحل زندگی مردم را تحت تأثیر عملکرد منفی خود قرار داده و یأس و ناامیدی را در کشور توسعه داده‌اند.

وی با بیان اینکه استیضاح ظریف خواسته جامعه نیست درباره گروههای تندرو در این موضوع اظهار کرد: یکسری از افراد تمامیت‌خواه به صورت شخصی و نوعاً باندی کارهایی را انجام می دهند بنابراین پایداری و جمنا اصلا وجود خارجی ندارند این گروهها بصورت خوش‌بینانه با ده نفر اداره می شوند و بخاطر بعضی از رسانه‌های وابسته و یا ضعیف است که اینها را باد و جلوه‌گر می کنند والا ۲۰۰ نفر از جناحهای مختلف چپ و راست هستند که با اتکا و اتصالشان به مبادی قدرت و ثروت پشت پرده را کارگردانی می کنند و هیچ مسئولیتی را نپذیرفته و پاسخی را هم برای مردم ندارند.

این فعال سیاسی تأکید کرد: همه اینها مثل دو لبه تیغ قیچی می مانند که زندگی مردم را هدف گرفته و با هر حرکت نا میمونشان به زندگی مردم لطمه و آسیب جدی می زنند اما خودشان چه ارزش پول ملی بالا باشد یا پائین منتفع و مطنعّم می شوند. به عبارت دیگر هزینه کارها سودجویانه این افراد را مردم شریف و ستمدیده و بعضی از دیگر سیاسیون و علمای کنار زده شده و منتقدین  می دهند.

وی درباره تلاش این گروه برای موج آفرینی و سوء استفاده در عرصه سیاسی و اجتماعی خلاف خواست و اراده مردم ادامه داد: این موج ها خواسته و ناخواسته وابستگی به موج های خارجی و بعضاً سودجویان داخلی دارد. در واقع بخشی از این کارهای زشت و ضد انقلابی و ضد مردم و مخالفت و تضعیف رهبری  از بیرون هدایت می شود. مگر سئوال از رئیس جمهور و بعضی از وزرا چه خیرات و برکاتی داشت که حالا استیضاح ظریف بخواهد ثمری داشته باشد.

بیادی تأکید کرد: همانطور که برنده سئوال از رئیس جمهور، روحانی بود، شک ندارم برنده این استیضاح هم ظریف خواهد بود همه میدانند که ضعف در اداره و مدیریت مجلس بیداد میکند مگر این آقایان فشار نیاوردند که آقای شریعتمداری را از وزارت "صمت” بردارند اما همین مجلس به وزارت او در حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی رأی بیشتری داد. مگر آقای آخوندی استیضاح نشد اما با آرای بیشتری دوباره به وزارتخانه برگشت. معتقدم مجلس وجود خارجی ندارد و بیش از ۵۰ درصد نمایندگان فقط براساس حفظ منافع شخصی و باندی عمل می کنند و چه به سر مردم می آید برایشان مهم نیست متاسفانه باید بگویم نتیجه کارنامه هر سه قوه در بین قاطبه مردم  مردود است و عملکردشان را براساس منافع محلی و شخصی میدانند و از حفظ منافع و اقتدار و عزت ملی خبری نیست و روز به روز اختلافات طبقاتی و فساد خانمان برانداز اداری گسترده تر و آسیبهای اجتماعی جلوه دارتر میشود و تازه در پاسخ و اعتراض مردم می گویند چشمتان کور و دنده تان نرم چرا به این و یا آن رای داده اید فلذا یک نفر نیست که با جرأت و استدلال بگوید مگر شما ماهاتیرمحمد و یا آنجلامرکل را معرفی کردید که مردم به روحانی رای دادند؟ .