زلزله ۳.۱ ریشتری ساعت ۳:۲۵ بامداد منطقه جوادآباد در جنوب تهران را لرزاند.