محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: در جلسه امروز کمیسیون گزارش تفریغ بودجه سال ۹۵ مورد بررسی قرار گرفت و نهایی شد، همچنین این گزارش برای قرائت در صحن به هیئت رئیسه ارسال شد.

 وی افزود: بحث و تبادل نظر پیرامون مشکلات پیمانکاران طرح های عمرانی با توجه به افزایش قیمت ها و بررسی نرخ تعدیل اعلام شده در قراردادهای پیمانکاران توسط سازمان برنامه و بودجه نیز صورت گرفت, با افزایش قیمت ها، مشکلاتی برای پیمانکاران حوزه عمرانی ایجاد شده است، در این زمینه سازمان برنامه و بودجه اقداماتی داشته و کارشناسان نیز توضیحاتی در رابطه با چگونگی تعدیل ها ارائه دادند.

مفتح تصریح کرد:  مقرر شد تا کمیته ای مشترک بین اعضای کمیسیون برنامه و بودجه سازمان برنامه و اعضای کمیسیون عمران در صورت تمایل تشکیل شود و شاخص های تعدیل برای پیمانکاران احصا شود، چرا که می خواهیم فعالیت پیمانکاران در کشور مستمر باشد.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: از آنجایی که بودجه پیشنهادی دولت برای سال 98 در سازمان برنامه و بودجه بسته شده است، مقرر شد که چارچوب پیشنهادی دیوان محاسبات در زمان بررسی لایحه در کمیسیون تلفیق بودجه مورد توجه قرار گیرد.