سیدجلال حسینی بازیکن شناخته شده دنیای فوتبال، کفش و لباس تیم ملی را برای همیشه آویخت.

برانکو در نشست خبری خداحافظی حسینی، یک پیراهن امضا شده به او هدیه داد.