دکتر کیانوش جهانپور در این باره در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: هیات وزیران در جلسه اخیر خود و بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت و به استناد ماده ۶ قانون هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران، استفاده مشروط شرکت‌های خصوصی از سهمیه ارزی جهت واردات دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی را مصوب کرد.

 

جهانپور افزود: بر اساس مصوبه هیات وزیران، شرکت‌های بخش خصوصی می‌توانند با معرفی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و از محل سهمیه ارزی وزارتخانه مذکور، در موارد خاص نسبت به واردات دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی و قطعات یدکی اقدام کنند.