احمد امیرآبادی فراهانی در پایان جلسه امروز (یکشنبه) موارد اعلام وصولی را به شرح زیر قرائت کرد:

بر این اساس سوال منطقه‌ای همایون یوسفی از وزیر کشور درباره‌ی مشکلات روزافزون در بخش‌های مختلف و روند نزولی شاخص‌های توسعه‌ای در استان خوزستان و سوال ملی احمد مرادی نماینده قشم از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره‌ی جایگاه زنان جوانان در سیاست‌گذاری برنامه‌های فرهنگی اعلام وصول شد.

سوال ملی علیرضا رحیمی نماینده تهران و ۲۵ نماینده از وزیر دفاع درباره‌ی نحوه دسترسی به مستند مربوط به دوتابعیتی‌ها با توجه به محرمانه بودن آن نیز اعلام وصول شد.

طراح ایجاد مناطق ویژه اقتصادی و طرح مبارزه با تبعیض نژادی، تنفر قومی و مذهبی، نیز به صورت عادی اعلام وصول شد.