بر اساس آمار رسمی دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت مدیریت منابع آب ایران، ارتفاع کل ریزشهای جوی از اول مهر تا ۹ آذر سال آبی ۹۸-۹۷ (۶۹ روز ابتدایی سال آبی جاری) بالغ بر ۷۶.۲ میلیمتر است.

این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره‌های مشابه درازمدت (۳۵.۶ میلیمتر) ۱۱۴ درصد افزایش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته (۲۴.۱ میلیمتر) ۲۱۶.۲ درصد افزایش نشان می‌دهد.

همچنین حجم بارش‌های کشور از اول مهر تا ۹ آذر به ۱۲۵ میلیارد و ۵۸۰ میلیون مترمکعب رسید.

آخرین وضعیت بارش‌های ایران/ رشد ۲ برابری بارش‌ها نسبت به آمار ۵۰ ساله+جدول

همانطور که در جدول بالا مشخص است، با ثبت ۷۶.۲ میلیمتر بارش در ۶۹ روز ابتدایی سال آبی جاری، نسبت به مدت مشابه به طور متوسط در درازمدت (آمار ۵۰ ساله) رشدی بیش از دو برابر (۱۱۴ درصدی) و نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی بیش از سه برابری (۲۱۶.۲ درصد) را در میزان بارش‌های کشور شاهد هستیم.