محسن محمدیان ‌با اشاره به نقص فنی یکی از قطارهای خط ۳ مترو اظهار کرد: یکی از قطارهای ایستگاه آزادگان به سمت قائم در حال حرکت بوده که درایستگاه نوبنیاد متوقف می‌شود.

وی افزود: علت این توقف نقص فنی ترمز قطار اعلام شده است و در واقع از ساعت ۶:۵۰ صبح امروز تا ۷:۴۰ خللی در خدمت‌رسانی به مسافران ایجاد شده است.

محمدیان گفت: پس از ساعت ۷:۴۰ با تلاش پرسنل و مهندسین مترو مشکل برطرف و سرویس‌دهی به حالت عادی بازگشته است.

وی ضمن عذرخواهی از مسافران مترو به دلیل بروز نقص فنی در ایستگاه نوبنیاد گفت: هم اکنون ارائه خدمات به حالت عادی برگشته است.