روزنامه «اوصاف» پاکستان در گزارشی با تشریح اختلافات در عربستان سعودی نوشت:با توجه به تقویت جنبش ها علیه پادشاه و ولیعهد عربستان و سرکوب هرگونه اقدام علیه پادشاهی عربستان، کنترل ریاض به ارتش واگذار شد.

این روزنامه نوشت: با توجه به افزایش احتمال شورش شاهزاده های دیگر علیه «محمد بن سلمان» و پدرش و سرکوب هرگونه اقدام در این زمینه، گروه های اضافی ارتش به ریاض فراخوانده شدند.

این روزنامه مدعی شد:دولت عربستان تصمیم گرفته است که سرسختانه با هرگونه تلاشی برای کنار زدن «محمد بن سلمان» برخورد شود.

این روزنامه نوشت:با توجه به اینکه محمد بن سلمان برای شرکت در اجلاس سران گروه جی ۲۰ در آرژانتین به سر می برد، فعالیت برخی از اعضای خاندان سلطنتی در عربستان افزایش یافته و برخی از آنان تصمیم دارند اقداماتی را برای فروپاشی حکومت وی اتخاذ کنند.

این روزنامه به نقل از منابع آگاه خود نوشت: «محمد بن سلمان» ژنرال ها و نظامیان حامی خود را در ریاض مستقر ساخته است.

این روزنامه افزوده است:«شاهزاده خالد بن فرحان السعود» شاهزاده فراری عربستانی که در آلمان سکونت دارد با متکبر خواندن محمد بن سلمان تلاش های رسمی برای فروپاشی دولت وی آغاز کرده است. وی تلاش می کند که احزاب مخالف محمد بن سلمان را با خود متحد سازد.

روزنامه «دنیا» نیز در گزارش خود در این زمینه نوشت:با توجه به اعلام سرکشی و شورش یکی از شاهزاده های خاندان سلطنتی در عربستان، کنترل امنیت ریاض به ارتش واگذار شده است.

این روزنامه نوشت: بیشتر نظامیان عربستانی بنا به دستور «محمد بن سلمان» به پایتخت فراخوانده شدند.

این روزنامه افزود: این اقدام با توجه به اظهارات اخیر «خالد بن فرحان» اتخاذ شده است و وی با اعلام سرپیچی از دستورات «محمد بن سلمان» اعلام کرد که برای برکناری او نهضتی راه اندازی می کند.

این روزنامه در ادامه گزارش خود نوشت: «خالد بن فرحان» در مصاحبه ای با متکبر خواندن «محمد بن سلمان» اعلام کرد که برکناری او برای آینده عربستان بسیاری ضروری است.