پایگاه خبری کنگره آمریکا نوشت، رهبران گروه ۲۰ امروز-شنبه- درباره روابط تجاری بین‌المللی توافق کردند.

سران گروه ۲۰ بیانیه پایانیاین نشست را امضا کرده و در آن توافق کردند که برای ترمیم روابط تجاری بین‌المللی همکاری بیشتری داشته باشند.

در این بیانیه همچنین تمامی رهبران گروه ۲۰، به غیر از «دونالد ترامپ» رییس‌جمهوری آمریکا، از توافق آب و هوایی پاریس حمایت کردند.

بیانیه گروه ۲۰ پس از برگزاری دو روز نشست در آرژانتین نهایی و توسط اعضا امضا شد.