پروازهای فرودگاه مشهد امشب تا اطلاع ثانوی با تاخیر صورت می‌گیرد.

به علت کاهش دید افقی فرودگاه مشهد پروازهای ورودی و خروجی تا اطلاع ثانوی و بهبود وضعیت دید با تأخیر انجام می‌شود.