حجت شاکیان شهردار مهران امشب از سوی شورای شهر مهران با اکثریت رای استیضاح و برکنار شد.

فعلا شیرمحمدی به عنوان سرپرست شهرداری مهران انتخاب شده است.

شهرستان مرزی مهران در جنوب استان ایلام قرار دارد.