تصاویر و فیلم‌های منتشر شده از وقایع امروز حاکی از این است که پلیس ضد شورش فرانسه با گاز اشک‌آور و ماشین آب‌پاش سعی کرد تا معترضان را متفرق کند. در آخرین آماری که پلیس از دستگیری شدگان امروز منتشر کرده آمده است که  ۸۱ نفر دستگیر شده‌اند.