«سام گیمه» وزیر علوم و دانشگاه های انگلیس به دلیل اختلاف نظر با «ترزا می» نخست وزیر این کشور و همچنین مخالفت با توافق انجام شده میان لندن و بروکسل در خصوص برگزیت از سمت خود کناره گیری کرد.

گیمه هفتمین عضو کابینه ترزا می است که به دلیل مخالفت با برگزیت از سمت خود کناره گیری می کند.

گیمه در این باره گفت: توافق برگزیت ترزا می به این معنا است که بریتانیا حق رای و صدای خود را تسلیم می کند و نخست وزیر انگلیس نباید احتمال برگزاری همه پرسی دوم درباره برگزیت را رد کند.

استعفای وزیر علوم انگلیس یک چالش بزرگ دیگر برای ترزا می به شمار می رود که تلاش زیادی را برای متقاعد کردن نمایندگان پارلمان در حمایت از توافق برگزیت آغاز کرده است.