خلاصه نتایج به‌دست آمده از شاخص بهای تولیدکننده در ایران براساس سال پایه ۱۳۹۵، این شاخص در آبان ماه ۱۳۹۷ به عدد ۱۸۲.۱ رسید که نسبت به ماه قبل ۳.۵ درصد افزایش داشته است.

این شاخص در آبان ماه ۱۳۹۷ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۶۳.۳ درصد افزایش نشان می‌‌دهد.

** تغییر ماهانه تورم تولید

تورم تولید آبان ماه نسبت به ماه مهر در گروه «کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری» 4.28 درصد، «ساخت (صنعت)» 3.5 درصد، «حمل و نقل و انبارداری» 3.8 درصد و «هتل و رستوران» 3.5 درصد، «هتل و رستوران» 3.5 درصد، «آموزش» 4.8 درصد، «بهداشت و مددکاری اجتماعی» 1.4 درصد، «سایر فعالیت های خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی» 1.9 درصد و «خدمات» 3 درصد بیشتر شد و در گروه «اطلاعات و ارتباطات» تغییری نداشت.

** تغییر سالیانه تورم تولید

نگاهی به نرخ تورم تولید در مقایسه با آبان پارسال نیز نشان می دهد این شاخص در گروه «کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری» 52.4 درصد، «ساخت (صنعت)» 87.7 درصد، «حمل و نقل و انبارداری» 55.1 درصد، «هتل و رستوران» 31.7 درصد و «اطلاعات و ارتباطات» هفت دهم درصد بیشتر شد.

همچنین این شاخص در بخش «آموزش» 23.6 درصد، «بهداشت و مددکاری اجتماعی» 17.7 درصد، «سایر فعالیت های خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی» 22 درصد و گروه «خدمات» 36.1 درصد رشد کرده است.

در علم اقتصاد شاخص بهای تولیدکننده یک شاخص پیش نگرانه به شمار می رود که روند تغییرات قیمت ها را از دیدگاه تولیدکننده و خریدار در بخش های مختلف اقتصادی (کشاورزی، صنعت و خدمات) نشان می دهد؛ این شاخص می تواند به عنوان یک شاخص پیش نگر برای اطلاع زودهنگام از روند تورم به کار برده شود.