محمد اسماعیل سعیدی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار گروه ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: امضای نمایندگان برای استیضاح وزیر ورزش به حد نصاب نرسید و برخی نمایندگان امضای خود را پس گرفتند و وقتی استیضاح از عدد افتاد لغو شد.

محمد عزیزی دیگر عضو فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان: تعدادی از نمایندگان بعد از امضا با صحبت‌های وزیر ورزش قانع شدند و امضایشان را پس گرفتند.

او ادامه داد: هیئت رئیسه باید نظر بدهد، اما احتمالا استیضاح لغو می‌شود. روال پس گرفتن امضای نمایندگان بعد از شنیدن صحبت‌های وزیر مرسوم است.