لاشه این پلنگ روز گذشته پس از انتقال به محیط زیست مازندران برای بررسی علت مرگ در اختیار کارشناسان دامپزشکی قرار داده شد.

این سومین قلاده از حدود ۷۰ تا ۸۰ قلاده پلنگ جنگل های مازندران است که در سال جاری به دلایلی از جمله گرفتار شدن در تله گرازگیر کشاورزان تلف می شود.

پیش از این دو قلاده پلنگ در شهرستان های بهشهر و سوادکوه تلف شدند.

 

پیری، علت اولیه مرگ 

رئیس اداره حیات وحش محیط زیست مازندران روز شنبه به خبرنگار ایرنا گفت که بر اساس بررسی اولیه پیری علت اصلی مرگ این پلنگ اعلام شده است.

کوروس ربیعی گفت: البته وجود زخم های کهنه بر بدن پلنگ چون کوتاه شدن دم، شکستگی کتف و دندان نیش بالا و پایین گزینه های دیگری را برای علت مرگ به جز پیری روی میز قرار داد که در حال بررسی است.

او گفت: یک احتمال این است که در اثر شکستگی دندان، تغذیه این حیوان گوشتخوار به درستی انجام نشد و تداوم این روند به ضعف بدنی و مرگ پلنگ انجامید.

ربیعی ادامه داد: دامپزشکی شهرستان بابل با نمونه گیری به دنبال کشف علت شکسته شدن دندان نیش بالا و پایین پلنگ هستند و پس از مشخص شدن علت شکستگی می توان اطلاعات دقیق تری برای مرگ این حیوان به دست آورد.