سردار قاسم سلیمانی در یکی از سخنرانی‌هایش، نسبت به نصب تصاویر تبلیغاتی از او در شهر، به جوانان  تذکر داد.

او با جملاتی کاملا متواضعانه، این اقدام را نادرست و اسراف خواند.