او گفته: «در آن مصاحبه از من پرسیده شد که بهترین لحظه‌ ورزشی‌ام چه زمانی بوده است و من در پاسخ گفتم زمانی که مدال آسیایی را کسب کردم. سپس از من راجع ‌به بدترین اتفاق ورزشی‌ام سوال شد و من در جواب گفتم زمانی بود که آخرین میز باشگاهم را فروختم تا با هزینه شخصی به مسابقات امارات بروم. گویا این صحبت‌های من به مذاق مسئولان فدراسیون خوش نیامده است.»

اکرم محمدی اضافه کرده بعد از این مصاحبه در مسابقات قهرمانی کشور شرکت کرده "چرا که رییس فدراسیون درگیر انتخابات مجدد فدراسیون بود".

به گفته این ملی‌پوش پس از برگزاری انتخابات و انتخاب مجدد هاشم اسکندری، رییس فدراسیون بولینگ و بیلیارد، محرومیت او از شرکت در انتخابات کشوری و جهانی آغاز شده است. محمدی گفته: «به جز من یک ورزشکار زیر ۲۱ سال مرد نیز بدون جلسه انضباطی محروم شد اما آن ورزشکار با تعهد به مسابقات بازگشت.»

به گفته خانم محمدی جلسه تفهیم اتهامات او با حضور رییس فدراسیون به هفته آینده موکول شده است.