پاتریشیا بولریچ، وزیر امنیت آرژانتین هشدار داده که پلیس در مقابل ناآرامی تحمل صفر دارد.

این درحالی است که فلورنسیا دی لیو، در راس این اعتراض‌ها گفت:‌ ما علیه حضور نمایندگان قدرت‌های بزرگ دست به راهپیمایی زدیم و می‌خواهیم بدانند که مورد استقبال نیستند.

به نقل از خبرگزاری فرانسه،‌ دیگر معترضان یک بنر بزرگ دست داشتند که رویش نوشته شده بود، "آنها جنگ می‌خواهند اما ما به آنها صلح می‌دهیم."

هدف معترضان، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بوده و بنرهایی نیز علیه مائوریسیو ماکری، رئیس جمهوری آرژانتین و صندوق بین‌المللی پول در دست داشتند.

یکی از معترضان گفت: من در اینجا حضور دارم تا امپریالیسم ترامپ و عدم احترام او به زنان را محکوم کنم.

یکی دیگر از معترضان نیز گفت: آرژانتین یک مستعمره است. قدرت‌ها می‌خواهند برای ما و برای آینده ما تصمیم بگیرند. صندوق بین‌المللی پول مسؤول است.

مقام‌های آرژانتین روز جمعه را تعطیل عمومی اعلام کردند تا درگیری‌ها کم شود.

وزیر امنیت آرژانتین نیز وعده داد که خشونت سال گذشته نشست گروه ۲۰ در هامبورگ در نشست بوئنوس آیرس تکرار نمی‌شوند.