سم گیما، وزیر علوم و دانشگاه انگلیس که در سال ۲۰۱۶ هوادار حضور انگلیس در اتحادیه اروپا بود، از سمت خود استعفا کرد.

گیما اظهار کرد، طرح توافق ترزا می، نخست وزیر انگلیس به این معنا است که انگلیس "صدا و وتوی خود" را تسلیم کرده و این نخست وزیر نباید احتمال برگزاری همه‌پرسی دیگری درباره خروج از اتحادیه اروپا را رد کند.

استعفای این وزیر چالشی دیگر برای ترزا می است که در تلاش است تا قانونگذاران خود را برای تایید این توافق متقاعد کند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، نخست وزیر انگلیس در آستانه خروج از اتحادیه اروپا طی چهار ماه آتی با انتقاداتی از سوی همه طرف‌های مواجه شده است.

گیما در بیانیه استعفای خود که در روزنامه تلگراف منتشر شد، نوشته است: برای من به طرز فزاینده‌ای روشن شده است که این توافق پیشنهادی در راستای منافع ملی انگلیس نیست و رای مثبت به طرح این توافق، قرار دادن خود در معرض شکست است. ما با در دست نگرفتن سرنوشت ملی خود خواهیم باخت.

ترزا می اظهار کرده است که انگلیس از پروژه فضایی گالیله که رقیب سیستم موقعیت‌یابی جهانی آمریکا (GPS) است، برای مقاصد دفاعی یا زیرساخت‌های ملی حیاتی خود استفاده نمی‌کند.

گیما در بیانیه خود افزود: مساله گالیله تنها یک پیش‌بینی از چیزی است که تحت توافق مطرح شده از سوی دولت برای بریگزیت اتفاق خواهد افتاد.