در قطعنامه مربوط به «قدس» هر اقدام قانونی یا اجرایی رژیم صهیونیستی برای تسلط بر قدس به عنوان پایتخت محکوم شده و خواستار توقف و پایان دادن به آن شده اند.

این قطعنامه با ۱۴۸ رای موافق، ۱۱ رای مخالف و ۱۴ رای ممتنع به تصویب رسید.

قطعنامه دیگری با عنوان حق جدایی ناپذیر مردم فلسطین برای داشتن سرزمین و دولت هم به تصویب رسید که در آن ۱۰۰ رای موافق، ۱۲ رای مخالف و ۶۳ رای ممتنع ثبت شده است.

حل مسالمت آمیز مساله فلسطین، دیگر قطعنامه ای بود که با ۱۵۶ رای موافق، ۷ رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع به تصویب رسید.

قطعنامه دیگر درباره انتشار جهانی اطلاعات دقیق و جامع و نقش سازمان ها و موسسات مدنی در افزایش آگاهی و حمایت از حقوق جدایی ناپذیر مردم فلسطین همچون حق تعیین سرنوشت و استقلال و تلاش برای دستیابی به یک راه حل مسالمت آمیز مساله فلسطین بود.

این قطعنامه با ۱۵۲ رای موافق، ۸ رای مخالف و ۱۴ رای ممتنع به تصویب رسید.

تداوم فعالیت بخش حقوق فلسطین در دبیرخانه سازمان ملل متحد به منظور ایجاد مشارکت سازنده و مثبت برای افزایش آگاهی بین المللی از مساله فلسطین و فوریت حل مسالمت آمیز آن دیگر عنوان قطعنامه تصویب شده در مجمع عمومی سازمان ملل متحد بود.

این قطعنامه هم با ۹۶ رای موافق، ۱۳ رای مخالف و ۶۴ رای ممتنع به تصویب رسید.

ششمین قطعنامه هم مربوط به جولان بود که در آن نسبت به اشغال بلندی های جولان سوریه از سوی رژیم صهونیستی و ساخت و سازهای غیر قانونی در آن ابراز نگرانی شده است.

در این قطعنامه تاکید شده است که رژیم صهیونیستی از قطعنامه های شورای امنیت در این زمینه تبعیت نکرده است. همچنین تصریح شده است اعمال قوانین خود بر بلندی های جولان را غیر قانونی و فاقد اعتبار می دانند که رژیم صهیونیستی باید آن را متوقف کند.

این قطعنامه ادامه اشغال جولان توسط رژیم صهیونیستی را مانع دستیابی به یک صلح جامع و پایدار دانسته و خواستار خروج این رژیم از تمام مناطق جولان اشغالی شده است.

همچنین این قطعنامه خواستار از سرگیری مذاکرات صلح بر اساس قطعنامه های شورای امنیت شده است.

قطعنامه مربوط به بلندی های جولان با ۹۹ رای موافق، ۱۰ رای مخالف و ۶۶ رای ممتنع تصویب شد.